top of page

Oikeudellinen varoitus

Oikeudellinen varoitus

1. TUNNISTETIEDOT

OCHO ISLAS BIG BEN SL, (jäljempänä OCHO ISLAS BIG BEN), jonka sääntömääräinen kotipaikka on Avenida Tomás Roca Bosch No. 34, Bungalows Martinica 20, 21, Puerto Rico 35130 Las Palmas (Espanja) ja CIF on B-35695717. Tämä yhteisö on rekisteröity Las Palmasin kaupparekisteriin. Puhelinnumero on 928 72 56 46 (lanka), 928 56 12 15 (matkapuhelin). Yhteyssähköpostiosoite on seuraava info@jpdconsultants.es OCHO ISLAS BIG BEN noudattaa Autocontrolin mainonnan käytännesääntöjä (//www.autocontrol.es/pdfs/Cod_conducta_publicitaria.pdf).

Samoin OCHO ISLAS BIG BENin omistama verkkotunnus on www.jpdconsultants.es

2. TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

2.1. Nämä ovat yleiset ehdot (jäljempänä "yleiset ehdot"), jotka säätelevät verkkotunnuksen "www.jpdconsultants.es" (jäljempänä "verkkosivusto") pääsyä, navigointia ja käyttöä sekä sen sisällön käytöstä aiheutuvia vastuita. (jäljempänä "Sisältö": tekstit, grafiikka, piirustukset, mallit, koodit, ohjelmistot, valokuvat, musiikki, videot, äänet, tietokannat, kuvat, ilmaisut ja tiedot sekä kaikki muut kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten suojaamat luomukset henkinen ja teollinen omaisuus). Riippumatta niistä, OCHO ISLAS BIG BEN voi asettaa erityisehtoja, jotka säätelevät käyttäjille verkkosivuston kautta tarjottujen tiettyjen palvelujen käyttöä ja / tai sopimuksia.

2.2. On ymmärrettävä, että Käyttäjän pääsy verkkosivustoon tai pelkkä käyttö edellyttää sen sitoutumista Yleisiin Ehtoihin, jotka OCHO ISLAS BIG BEN on julkaissut joka hetki, jolloin he käyttävät Verkkosivustoa ja jotka ovat käyttäjien saatavilla. Tämän vuoksi käyttäjän on luettava huolellisesti nämä yleiset ehdot. Tässä mielessä Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää, selaa, käyttää tai osallistuu verkkosivustolla kehitettyihin palveluihin ja toimintoihin, jotka ovat ilmaisia tai rasittavia.

2.3. Samoin OCHO ISLAS BIG BEN voi verkkosivuston kautta antaa kolmansille osapuolille mahdollisuuden mainostaa tai tarjota palveluitaan. Näissä tapauksissa OCHO ISLAS BIG BEN ei ole vastuussa sellaisten yleisten ja erityisehtojen laatimisesta, jotka on otettava huomioon näiden palvelujen käytössä, tarjoamisessa tai sopimuksessa kolmansien osapuolten keskuudessa, eikä siksi ole vastuussa niistä.

2.4. Ennen kuin hän käyttää ja / tai tekee sopimuksen OCHO ISLAS BIG BENin tarjoamien erityispalvelujen kanssa, käyttäjän on luettava huolellisesti OCHO ISLAS BIG BENin tähän tarkoitukseen luomat vastaavat erityisehdot. Mainittujen erityispalvelujen käyttö ja / tai sopiminen edellyttää niitä erityisehtojen hyväksymistä, jotka säätelevät niitä OCHO ISLAS BIG BENin julkaisemassa versiossa tällaisen käytön ja / tai sopimusten tekohetkellä.

3. TEOLLISUUS- JA TEOLLISUUSOMINAISUUDET

3.1. OCHO ISLAS BIG BEN kollektiivisen teoksen tai minkä tahansa työn tai tekijän tekijänä on verkkosivuston immateriaalioikeuksien ja teollisoikeuksien omistaja sekä omistaja tai hänellä on vastaava lisenssi, lupa tai luovutus henkisen, teollisen ja imago -omaisuuden oikeudet sen kautta saataviin sisältöihin ja palveluihin.

3.2. Missään tapauksessa ei ymmärretä, että Käyttäjän pääsy ja navigointi merkitsevät OCHO ISLAS BIG BENin luopumista, siirtoa, lisenssiä tai kokonaan tai osittain luopumista näistä oikeuksista.

3.3. Näin ollen ei ole sallittua tukahduttaa, kiertää tai manipuloida ilmoitusta tekijänoikeuksista, immateriaalioikeuksista ("tekijänoikeuksista") ja muista tiedoista, jotka tunnistavat OCHO ISLAS BIG BENin tai sen omistajien oikeudet sisältöön, sekä teknisiä suojalaitteita , sormenjäljet tai sisältöön mahdollisesti sisältyvät tiedot ja / tai tunnistusmekanismit.

3.4. Samoin on kiellettyä muokata, kopioida, käyttää uudelleen, purkaa, hyödyntää, toistaa, julkisesti kommunikoida, tehdä toisen tai sitä seuraavan julkaisun, ladata tiedostoja, lähettää postitse, lähettää, käyttää, käsitellä tai levittää sisältöä tai sen osaa millään tavalla sisällytetään verkkosivustoon, jos sinulla ei ole OCHO ISLAS BIG BENin tai tarvittaessa vastaavien oikeuksien omistajan tai omistajien nimenomaista kirjallista lupaa.

Erityisesti OCHO ISLAS BIG BEN vastustaa nimenomaisesti sitä, että sen sivujen jäljentämistä voidaan pitää lainauksena teollis- ja tekijänoikeuslain 32 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Jos olet kiinnostunut valtuutuksesta tai lisenssistä käyttää verkkosivuston sisältöä millään tavalla, siirry osoitteeseen //www.jpdconsultants.es/contacto

4. PÄÄSY

4.1. Käyttäjien pääsy verkkosivustolle on ilmainen ja ilmainen. Jotkin OCHO ISLAS BIG BENin tai kolmansien osapuolten Verkkosivuston kautta tarjoamista palveluista ja sisällöstä saattavat kuitenkin edellyttää palvelun tai tuotteen ennakkosopimusta ja rahasumman maksamista vastaavissa ehdoissa määrätyllä tavalla. tällöin ne ovat selvästi käytettävissänne.

4.2. Kun Käyttäjän on rekisteröitävä tai annettava henkilötietoja voidakseen käyttää mitä tahansa palveluista, Käyttäjien henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä sovelletaan Verkkosivustolle kerättyjen tietosuojakäytäntöjen määräyksiä.

4.3. Täysi -ikäiset alaikäiset eivät saa tehdä sopimuksia tuotteista ja palveluista verkkosivuston kautta, ja heidän on saatava asianmukaisesti ja aikaisemmin heidän vanhempiensa, huoltajiensa tai laillisten edustajiensa lupa, joiden katsotaan olevan vastuussa tekemistään teoista. alaikäisiä heidän alaisuudessaan voimassa olevien määräysten mukaisesti.

5. SIVUSTON KÄYTTÖ

5.1. Verkkosivuston sisältö tarjotaan vain kuluttajille tai loppukäyttäjille. Sen luvaton kaupallinen käyttö tai jälleenmyynti on kielletty, ellei OCHO ISLAS BIG BEN ole antanut siihen kirjallista lupaa.

5.2. Jos Käyttäjän tulee jatkaa palvelun käyttöä ja / tai sopimuksen tekemistä verkkosivustolla, rekisteröityä, hän on vastuussa totuudenmukaisten ja laillisten tietojen antamisesta (jäljempänä "Rekisteröitynyt käyttäjä"). Jos Käyttäjä saa rekisteröinnin seurauksena salasanan, hän sitoutuu käyttämään huolellisesti ja pitämään salasanan salassa päästäkseen näihin palveluihin. Käyttäjät ovat näin ollen vastuussa OCHO ISLAS BIG BENin tarjoamien tunnisteiden ja / tai salasanojen asianmukaisesta säilytyksestä ja luottamuksellisuudesta ja sitoutuvat olemaan siirtämättä niiden käyttöä kolmansille osapuolille väliaikaisesti tai pysyvästi tai antamaan pääsyn ulkopuolisille. . Käyttäjä on vastuussa siitä, että kaikki laittomat kolmannet osapuolet käyttävät palveluja, jotka käyttävät salasanaa tähän tarkoitukseen käyttäjän huolimattoman käytön tai katoamisen vuoksi.

5.3. Edellä esitetyn perusteella Käyttäjän velvollisuus on välittömästi ilmoittaa www.jpdconsultants.es kaikista seikoista, jotka sallivat tunnisteiden ja / tai salasanojen väärän käytön, kuten varkauden, katoamisen tai luvattoman pääsyn niihin. jatkaa sen välitöntä peruuttamista. Niin kauan kuin tällaisista tapahtumista ei tiedoteta, OCHO ISLAS BIG BEN on vapautettu kaikesta vastuusta, joka saattaa aiheutua luvattomien kolmansien osapuolten käyttämästä tunnisteita tai salasanoja.

5.4. Sivuston käyttö, navigointi ja käyttö ovat käyttäjän vastuulla, joten käyttäjä sitoutuu noudattamaan ahkerasti ja uskollisesti kaikkia OCHO ISLAS BIG BENin tai OCHO ISLAS BIG BEN: n valtuutetun henkilöstön antamia lisäohjeita verkkosivuston käytöstä. Ja sen Sisältö. Kehotamme sinua myös ilmoittamaan OCHO ISLAS BIG BENille kaikista tosiseikoista, jotka tulet tietoisiksi ja joihin osallistut lain vastaisella toiminnalla tai rikot kolmannen osapuolen oikeuksia joko verkkosivuston työkalujen tai yhteydenottolomakkeen kautta.

5.5. Siksi käyttäjä sitoutuu käyttämään sisältöä huolellisesti, oikein ja laillisesti, ja erityisesti sitoutuu pidättäytymään:
i. käyttää sisältöä lain, moraalin ja yleisesti hyväksytyn hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastaisiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin;
ii. jäljentää tai kopioida, levittää, sallia julkinen pääsy minkä tahansa julkisen viestinnän kautta, muuttaa tai muuttaa sisältöä, ellei sinulla ole vastaavien oikeuksien omistajan lupaa tai jos se on laillisesti sallittua;
iii. käyttää sisällön ja erityisesti kaikenlaisia tietoja, jotka on saatu sivun tai palveluiden kautta, julkisuuden, viestinnän lähettämiseen suoramyyntitarkoituksiin tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen, ei -toivottuihin viesteihin, jotka on suunnattu useille ihmisille niiden tarkoituksesta riippumatta sekä pidättäytyä markkinoimasta tai paljastamasta mainittuja tietoja millään tavalla.

5.6. OCHO ISLAS BIG BEN pidättää oikeuden lopettaa Rekisteröitynyt käyttäjä välittömästi, jos se katsoo oman harkintansa mukaan, että Rekisteröitynyt käyttäjä harjoittaa toimintaa, joka rikkoo tai saattaa rikkoa näitä yleisiä ehtoja.

6. OSALLISTUMISPAIKAT JA TYÖKALUT

Osallistumissäännöt


6.1. Verkkosivusto tarjoaa Käyttäjän käyttöön erilaisia tiloja ja osallistumistyökaluja, jotka kannustavat keskustelua sekä ajatusten ja mielipiteiden vaihtoa käyttäjien välillä. Sen tavoitteena on pysyä avoimena ja kaikkien saatavilla, kunhan rinnakkaiselon ja kunnioittamisen perussääntöjä noudatetaan.

6.2. Näiden työkalujen ja välilyönnien avulla Rekisteröidyllä käyttäjällä voi olla oma tila, nimeltään Profiili, joka tunnistaa heidät oikealla nimellään tai käyttäjätunnuksellaan ("Nick"), joka on liitetty käyttäjätiliin. Rekisteröitynyt käyttäjä voi halutessaan liittää käyttäjätilin haluamaansa kuvaan (avatariin), joka edustaa häntä visuaalisesti verkkosivuston eri osallistumisalueilla. Niiden käyttäjien, joita Rekisteröity käyttäjä seuraa, ja myös niiden, jotka seuraavat rekisteröityä käyttäjää, avatarit näkyvät profiilissa, jotta voit saada tietoa ja tunnistaa heidät helposti.

6.3. Osallistumistoiminta verkkosivustolla näkyy profiilissa. Rekisteröidyn käyttäjän kommentit ovat julkisia, ja niitä voidaan tarkastella profiilina yhdessä muiden käyttäjien vastausten ja mainintojen kanssa. Muut käyttäjät voivat seurata rekisteröityneen käyttäjän toimintaa, joka luodaan verkkosivustolla, kommentteja tai kilpailuja ja promootioita, joihin rekisteröitynyt käyttäjä osallistuu.

6.4 Käyttäjä voi seurata muiden verkkosivuston käyttäjien toimintaa, jota he pitävät mielenkiintoisena, mitä he kommentoivat ja missä he tekevät sen. Samoin käyttäjä voi seurata verkkosivuston yhteistyökumppaneiden tai toimittajien tuottamaa toimintaa tai seurata yhden tai useamman tapahtuman ympärillä syntyviä uutisia sekä tapahtuman tai instituution ympärillä tuotettuja uutisia.

6.5 Verkkosivusto voi lähettää ilmoituksia käyttäjien ja seuraamiesi käyttäjien toiminnasta sähköpostitse rekisteröintiprosessissa annettuun osoitteeseen.

6.6. Tämä profiili on luonteeltaan yleinen, mutta tietyt yksityiset toimet pidetään piilossa, vain käyttäjän nähtävissä (kuten seurannan aloittaminen, valvottu sisältö, yksittäiset ilmoitukset kampanjoihin ja peleihin osallistumisesta ja kaikki muut yksityiset ilmoitukset) .

Osallistumissäännöt


6.7. Missään tapauksessa ei sallita sellaisen sisällön julkaisemista, joka selvästi edistää vihaa, halveksuntaa tai syrjintää syntymän, rodun, sukupuolen, uskonnon, kansallisuuden, mielipiteen tai muiden henkilökohtaisten tai sosiaalisten olosuhteiden perusteella. Myöskään yrityksiä esiintyä kolmansina osapuolina tai yksityisten yhteystietojen julkaisemista ei missään tapauksessa sallita niiden tarkoituksesta riippumatta.

6.8. Roskapostia sisältäviä viestejä tai viestejä, joissa on linkkejä sivustoille, joilla ei ole mitään tekemistä keskustelun syyn kanssa, ei myöskään hyväksytä.

6.9 Mielipiteiden vaihtoon pyydetään kohteliaita viestejä, jotta henkilökohtaiset hyökkäykset ja viestit, jotka eivät liity keskusteluun, ovat sallittuja.

6.10 Välttääksesi toistuvia kommentteja suosittelemme lukemaan keskustelun ennen osallistumista siihen.

6.11 Käyttäjä on vastuussa kaikista Internetin ilmenemismuodoista kuten missä tahansa muussa paikassa.

6.12 Käyttäjäviestit eivät välttämättä vastaa toimitustamme.

6.13 Verkkosivusto pidättää oikeuden poistaa mistä tahansa syystä ja ilman ennakkoilmoitusta kaikki osallistumistiloissa luodut tiedot tai sisältö.

6.14 Verkkosivusto tarjoaa työkalun sopimattomien viestien tai sisällön ilmoittamiseen tätä tarkoitusta varten käytettävissä olevan painikkeen kautta.

6.15 Verkkosivusto kieltäytyy nimenomaisesti käyttäjien isännöimästä sisällöstä aiheutuvasta vastuusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta se ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin havaitakseen ja käsitelläkseen väitteitä heidän mahdollisesta laittomasta toiminnastaan, varaamalla nimenomaisesti mahdollisuuden keskeyttää milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, tilapäisesti tai pysyvästi osallistumispalvelu, joka tarjotaan kaikille käyttäjille, joiden sisältöä voidaan pitää laittomana, kiellettynä tai yksinkertaisesti sopimattomana.

7. KÄYTTÄJÄN LUOMA SISÄLTÖ

7.1. Jos käyttäjä lähettää kaikenlaista sisältöä verkkosivustolle, hän vakuuttaa, takaa ja hyväksyy, että hänellä on oikeus tehdä niin vapaasti, että nämä tiedot eivät loukkaa immateriaalioikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, liikesalaisuuksia tai mikä tahansa muu kolmannen osapuolen oikeus, että tällaiset tiedot eivät ole luottamuksellisia ja että nämä tiedot eivät ole haitallisia kolmansille osapuolille.

7.2 Käyttäjä tunnustaa ottavansa vastuun ja pitää OCHO ISLAS BIG BEN: tä vaarattomana vahingoista, jotka aiheutuvat henkilökohtaisesta tai hänen puolestaan toimitetusta viestinnästä, ja saavuttaa mainitun vastuun rajoittamatta sen tarkkuutta, laillisuutta, omaperäisyyttä ja omistusta.

7.3. OCHO ISLAS BIG BEN pidättää oikeuden päättää käyttäjän lähettämän sisällön paljastamisesta tai julkaisemisesta.

7.4. Jos käyttäjien lähettämä sisältö sisältää kuvia (mukaan lukien avatar), käyttäjä vakuuttaa ja takaa ja hyväksyy:

i. Että olet täysi -ikäinen laillisista syistä.
ii. Että hän on kuvien oikeuksien tekijä tai omistaja ja että hänellä on oikeus lähettää ne ja että ne eivät loukkaa immateriaalioikeuksia, tavaramerkkejä tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia.
iii. Että edellä mainitut kuvat on otettu niissä esiintyvien ihmisten suostumuksella ja että alaikäisten esiintyessä heidän lailliset edustajansa ovat antaneet edellä mainitun suostumuksen ja voivat todistaa sen milloin tahansa niin.

7.5. OCHO ISLAS BIG BEN, varaa itselleen oikeuden julkistaa tarpeellisiksi katsomansa kuvat julkisesti ja hänellä on oikeus kopioida ja välittää ne kaikissa OCHO ISLAS BIG BEN Group -medioissa.

7.6. Käyttäjä tunnustaa olevansa vastuussa ja pitää OCHO ISLAS BIG BENiä vaarattomana yllä olevista lausunnoista.

7.7. Käyttäjä antaa maksutta OCHO ISLAS BIG BENille ilman yksinoikeutta jäljentämis-, jakelu-, muunnos- ja julkisen viestinnän oikeudet kaikin mahdollisin tavoin lähetetyn sisällön suhteen (valokuvat, kuvat liikkeellä tai ilman, tekstit, tiedot, tietokannat, äänitallenteet tai muut teokset tai palvelut.) Edellä mainittu siirto suoritetaan koko maailmaa varten, teollis- ja tekijänoikeuslaissa säädetyn enimmäiskeston ajan ja ilman nimenomaista siirtovaltaa kolmansille osapuolille.

 

8. VASTUUT JA TAKUUT

8.1. OCHO ISLAS BIG BEN ei takaa verkkosivuston kautta jakamiensa palveluiden tai tietojen laillisuutta, luotettavuutta, hyödyllisyyttä, totuudenmukaisuutta tai tarkkuutta.

8.2. Näin ollen OCHO ISLAS BIG BEN ei takaa tai vastaa seuraavista: (i) verkkosivuston toiminta; (ii) verkkosivuston sisällön jatkuvuus; (ii) mainitun sisällön virheiden puuttuminen tai mahdollisten vikojen korjaaminen; (iii) virusten ja / tai muiden haitallisten komponenttien puuttuminen verkkosivustolta tai sitä toimittavalta palvelimelta; (iv) verkkosivuston haavoittuvuus ja / tai siinä hyväksyttyjen turvatoimenpiteiden tuomitsemattomuus; (v) verkkosivuston sisällön hyödyllisyyden tai suorituskyvyn puute; (vi) vahingot tai menetykset, jotka hänelle tai kolmannelle osapuolelle on aiheuttanut henkilö, joka rikkoo OCHO ISLAS BIG BENin verkkosivustolla vahvistamia ehtoja, sääntöjä ja ohjeita tai rikkomalla verkkosivuston turvallisuusjärjestelmiä.

 

8.3 OCHO ISLAS BIG BEN vakuuttaa kuitenkin, että se on toteuttanut kaikki mahdollisuuksiensa ja tekniikan tason mukaiset toimenpiteet taatakseen verkkosivuston toiminnan ja estääkseen virusten ja muiden haitallisten osien olemassaolon ja siirtymisen käyttäjille

 

9. LINKIT Linkit muille verkkosivustoille

 

9.1. Verkkosivustolta Käyttäjä voi löytää linkkejä muille verkkosivuille eri painikkeiden, linkkien, bannereiden jne. Kautta, joita kolmannen osapuolen hallinnoima. OCHO ISLAS BIG BEN ei ota minkäänlaista vastuuta mistään linkitetyille verkkosivuille liittyvistä näkökohdista.

Linkit muille verkkosivustoille verkkosivustoon

9.2. Jos jokin kolmas osapuoli, yhteisö tai verkkosivusto haluaa luoda jonkinlaisen linkin verkkosivustoon, sen on noudatettava seuraavia ehtoja ja vaatimuksia:

i. Linkki voidaan ohjata verkkosivuston pääsivulle.
ii. Linkin on oltava ehdoton ja täydellinen, eli sen on vietävä Käyttäjä napsautuksella OCHO ISLAS BIG BEN //www.jpdconsultants.es/ URL -osoitteeseen ja sen on katettava kokonaan koko Sivunäytön laajennus Web. Missään tapauksessa, ellei OCHO ISLAS BIG BEN anna sille nimenomaista ja kirjallista lupaa, linkin tekevä verkkosivusto voi jollakin tavalla toistaa verkkosivuston, sisällyttää sen osaksi verkkosivustoaan tai johonkin sen "kehyksiin" tai luoda "Selain" millä tahansa verkkosivuston sivulla. Linkin muodostavalla sivulla ei voida millään tavalla todeta, että OCHO ISLAS BIG BEN on valtuuttanut tällaisen linkin, ellei OCHO ISLAS BIG BEN ole nimenomaisesti ja kirjallisesti tehnyt niin. Jos yhteisö, joka tekee linkin sivultaan verkkosivustoon, haluaa sisällyttää verkkosivustolleen OCHO ISLAS BIG BENin ja / tai verkkosivuston brändin, nimityksen, kauppanimen, etiketin, logon, iskulauseen tai minkä tahansa muun tyyppisen tunnisteen, Sinulla on oltava aiemmin nimenomainen kirjallinen valtuutus.
iii. OCHO ISLAS BIG BEN ei salli linkin luomista verkkosivustolle sellaisilta verkkosivuilta, jotka selvästi edistävät vihaa, halveksuntaa tai syrjintää syntymän, rodun, sukupuolen, uskonnon, kansallisuuden, mielipiteen tai muiden henkilökohtaisten olosuhteiden tai sosiaalisten ja yleensä se on moraalin, yleisen järjestyksen tai yleisesti hyväksyttyjen sosiaalisten normien vastaista.

9.3. OCHO ISLAS BIG BEN ei ota minkäänlaista vastuuta mistään verkkosivuun liittyvistä näkökohdista, jotka osoittavat, että linkki verkkosivustoon, esimerkinomaisesti eikä rajoituksena sen toiminnasta, pääsystä, tiedoista, tiedostoista, laadusta tuotteiden ja palveluiden, omien linkkien ja / tai minkä tahansa sisällön yleinen luotettavuus. Palvelut, jotka kolmansien osapuolien on tarjottava verkkosivuston kautta

9.4. OCHO ISLAS BIG BEN ei takaa kolmansien osapuolten Verkkosivuston kautta tarjoamien palvelujen laillisuutta, luotettavuutta ja hyödyllisyyttä tai joissa OCHO ISLAS BIG BEN toimii vain mainoskanavana tai välittäjänä.

9.5. OCHO ISLAS BIG BEN ei ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kolmansien osapuolien tämän sivun kautta tarjoamista palveluista ja erityisesti esim. Seuraavista:

i. lain, moraalin tai yleisen järjestyksen noudattamatta jättäminen;
ii. sellaisten virusten tai muiden tietokoodien, tiedostojen tai ohjelmien sisällyttäminen, jotka voivat vahingoittaa, keskeyttää tai estää minkä tahansa ohjelmiston, laitteiston tai tietoliikennelaitteen normaalin toiminnan;
iii. teollis- ja teollisoikeuksien, liikesalaisuuksien ja kaikenlaisten sopimussitoumusten loukkaaminen;
iv. sellaisten tekojen suorittaminen, jotka ovat laitonta, harhaanjohtavaa tai epäreilua mainontaa ja yleisesti ottaen epäreilua kilpailua;
v. siirretyn, levitetyn, tallennetun, vastaanotetun, saatavan, saataville asetetun tai saataville saatavan sisällön todenmukaisuuden, tarkkuuden, laadun, merkityksellisyyden ja / tai oikea -aikaisuuden puute;
näin. kunnian, henkilökohtaisen ja perheen yksityisyyden sekä ihmisten imagon tai yleensä kaikenlaisten kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaaminen;
vii. riittämättömyys mihin tahansa tarkoitukseen ja pettymys syntyneisiin odotuksiin tai paheisiin ja puutteisiin, jotka voivat syntyä suhteessa kolmansiin osapuoliin; Y
viii. noudattamatta jättäminen, vaatimusten noudattamisen viivästyminen, puutteellinen noudattaminen tai irtisanominen mistä tahansa syystä kolmansien osapuolten ja kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen velvoitteiden vuoksi.

10. KESTO JA MUUTTAMINEN

 

10.1. OCHO ISLAS BIG BEN voi muuttaa tässä määrättyjä ehtoja kokonaan tai osittain julkaisemalla muutokset samalla tavalla kuin nämä yleiset ehdot ovat tai minkä tahansa käyttäjille suunnatun viestinnän kautta.

10.2. Näiden yleisten ehtojen väliaikainen voimassaolo on siten sama kuin niiden altistumisaika, kunnes niitä muutetaan kokonaan tai osittain, jolloin muutetut yleiset ehdot tulevat voimaan.

10.3. Riippumatta erityisehtojen määräyksistä, OCHO ISLAS BIG BEN voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta lopettaa, keskeyttää tai keskeyttää pääsyn sivun sisältöön ilman, että käyttäjä voi vaatia korvausta. Mainitun irtisanomisen jälkeen edellä näissä yleisissä ehdoissa esitetyt Sisällön käyttökiellot pysyvät voimassa.

11. YLEISTÄ

11.1. Eri lausekkeiden otsikot ovat vain informatiivisia, eivätkä ne vaikuta, määrittele tai laajenna yleisten ehtojen tulkintaa.

11.2. Jos näiden yleisten ehtojen ja kunkin yksittäisen palvelun erityisehtojen välillä on ristiriitaa, viimeksi mainittujen määräykset ovat etusijalla.

11.3. Jos jokin näiden yleisten ehtojen määräys tai määräykset katsottiin mitättömäksi tai soveltumattomiksi kokonaan tai osittain tuomioistuimessa, tuomioistuimessa tai toimivaltaisessa hallintoelimessä, kyseinen pätemättömyys tai soveltamatta jättäminen ei vaikuta yleisten ehtojen muihin määräyksiin tai OCHO ISLAS BIG BENin eri palvelujen erityisedellytykset.

11.4. OCHO ISLAS BIG BENin käyttämättä jättäminen tai toteuttaminen mihin tahansa näihin yleisiin ehtoihin sisältyviin oikeuksiin tai määräyksiin ei ole luopumista niistä, paitsi jos olet kirjallisesti vahvistanut ja suostunut.

12. TOIMIVALTA

12.1. OCHO ISLAS BIG BENin ja käyttäjän välisiin suhteisiin sovelletaan voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä sovellettavasta lainsäädännöstä ja toimivaltaisesta lainkäyttöalueesta. Tapauksissa, joissa asetuksissa määrätään osapuolten mahdollisuudesta alistua lainkäyttöalueelle, OCHO ISLAS BIG BEN ja käyttäjä luopuvat nimenomaisesti muista niitä vastaavista lainkäyttöalueista San Bartolomén tuomioistuimille. de Tirajana.

© tammikuu 2017 OCHO ISLAS BIG BEN SL Kaikki oikeudet pidätetään Puhelin 928 72 56 46 (lanka), 928 56 12 15 (matkapuhelin) info@jpdconsultants.es

bottom of page